Đặt hàng bản trình bày video quảng cáo cho HYIP, ICO, IPO, FOREX, SMART CONTRACT, doanh nghiệp

Mở một doanh nghiệp HYIP

Tháng Mười Hai 12, 2017
Đăng bởiAdmin

Nếu bạn quyết định xây dựng doanh nghiệp đầu tư của mình, bạn phải nhớ rằng việc tạo một trang web, mua kịch bản và đặt hàng thiết kế trang web là chưa đủ. Điều rất quan trọng là phải hiểu nó sẽ được thiết kế cho ai, biết chân dung của khách hàng, để có một viễn cảnh lâu dài.
Chúng tôi không ủng hộ những dự án lừa đảo trục lợi từ mọi người. Một doanh nghiệp nên mang lại lợi nhuận không chỉ cho chủ sở hữu và giám đốc, mà còn cho các nhà đầu tư. Mỗi nhà đầu tư nên có sự đảm bảo về khoản đóng góp của mình, họ phải chắc chắn rằng các khoản đầu tư của mình sẽ tăng lên và sẽ không bị mất.
Chúng tôi mong muốn bất kỳ doanh nghiệp nào của bạn cũng phải trung thực, không có thành phần lừa đảo và khi đó giám đốc công ty cũng sẽ kiếm được tiền của mình.
Chúng tôi là những người ủng hộ các dự án dài hạn hoạt động trong nhiều thập kỷ, trong đó mọi người có niềm tin. Không được có phông chữ nhỏ trên địa điểm dự án. Chủ đầu tư phải biết tất cả các điều kiện của dự án, phải hiểu và đánh giá rủi ro của họ. Bất kỳ cuộc trao đổi nào cũng là một cơ hội để kiếm và cơ hội để mất tất cả tiền của bạn. Các sàn giao dịch trung thực và ngay lập tức thảo luận về tất cả các rủi ro mất tiền của người gửi tiền.
Viết trên trang web của dự án tất cả các điều kiện và rủi ro bằng bản in lớn, mô tả chi tiết cơ chế của dự án và chương trình của nó, giúp nhà đầu tư của bạn hiểu rõ hơn về dự án!

Các giai đoạn tạo một dự án kinh doanh HYIP:

1. Đăng ký công ty của bạn. Chỉ có hệ thống thanh toán tất cả các loại thuế và kinh doanh trung thực sẽ mang lại cho bạn không chỉ lợi nhuận mà còn cả niềm vui.
2. Chọn một máy chủ cho dự án.
3. Tạo ra một chương trình mang lại lợi nhuận tối đa không chỉ cho chủ sở hữu của dự án mà còn cho các nhà đầu tư.
4. Đặt hàng thiết kế dự án. Mô tả chi tiết tất cả các thông tin chi tiết của dự án cho nhà đầu tư.
5. Mua hoặc đặt hàng một kịch bản dự án
6. Đặt mua video, banner quảng cáo cho dự án. Bắt đầu một chiến dịch quảng cáo và xúc tiến dự án.

Xin lưu ý rằng kinh doanh HYIP không được phép ở một số quốc gia. Bạn có thể xem các trường hợp bị cấm mở doanh nghiệp trong bài viết này –https://www.www.hyipexpress.com/vi/cac-khia-canh-phap-ly-cua-cac-du-an-hyip/

Quan sát tính hợp pháp và hợp pháp của doanh nghiệp!

Email*
Chủ đề
Tin nhắn
Gửi